Menu

Gebruiksvoorwaarden

YVSO Global Co., Limited

Overeenkomst voor Gebruiksvoorwaarden, Disclaimers, en Verklaring

Lees deze overeenkomst zorgvuldig voordat u gebruik maakt van deze website. Door gebruik te maken van deze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden hieronder. Als u niet wenst te worden gebonden aan deze voorwaarden, mag u geen gebruik maken van deze website. YVSO Global Co., Limited (“YVSO”) biedt deze website en de Online Store (samen de “YVSO Website”) aan als een service en ondersteuning voor haar internetgebruikers.

Handelsmerken

De handelsmerken van derden die op de YVSO Website verschijnen mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hun respectievelijke eigenaars. U erkent en aanvaardt dat er niets op de YVSO Website, expliciet of impliciet, door uitsluiting of anderszins, u een recht of licentie verleent voor het gebruik van één van de handelsmerken van derden of kan worden opgevat als dat YVSO de bevoegdheid heeft om enig recht of licensie te verlenen ten behoeve van een derde partij merkhouder.

Garantie en vrijwaring

Door gebruik te maken van de YVSO Website op enigerlei wijze, verklaart en garandeert u dat uw gebruik in overeenstemming met deze voorwaarden zal zijn. U gaat ermee akkoord YVSO, haar partners, beheerders, directeuren, ambtenaren, werknemers, of agenten te vrijwaren en te verdedigen van alle claims, oorzaken, kosten, uitgaven, vergoedingen (inclusief redelijke honoraria van advocaten), uitspraken, aansprakelijkheden, verliezen, en de schade die voortvloeit uit of in verband met uw gebruik van de YVSO website.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

NOCH YVSO, HAAR PARTNERS, BEHEERDERS, BESTUURDERS, AMBTENAREN, WERKNEMERS, OF AGENTEN STELLEN ZICH AANSPRAKELIJK VOOR ENIGERLEI SCHADE, INCLUSIEF MAAR ZONDER BEPERKING TOT, ENIGERLEI DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, COMPENSERENDE, PUNITIEVE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE (ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE) ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, INHOUD, EN/OF COMPILATIE.

Wijzigingen van deze Overeenkomst

YVSO kan deze Overeenkomst regelmatig bijwerken met betrekking tot gebruiksvoorwaarden, auteursrecht, en disclaimers. YVSO moedigt leden en internet-gebruikers aan om deze verklaring regelmatig na te lezen.

Verklaring

Door het plaatsen van een bestelling, verklaar ik hierbij dat ik heb gelezen, begrepen en aanvaard, zonder uitzondering, alle van de bepalingen en voorwaarden zoals hierboven bepaald en dat bovendien:

Ik een volwassene ben van minstens 21 jaar oud.

De medicatie die ik bestel is voorgeschreven door een erkende arts die mij volledig heeft geïnformeerd over de risico’s, voordelen en mogelijke bijwerkingen van de voorgeschreven medicatie die ik bestel.

Ik de voorgeschreven medicatie bestel alleen voor mijn eigen medische behoeften, en zal de genoemde medicatie niet aan anderen distribueren.

Ik begrijp dat de YVSO service, of een deel daarvan, op geen enkele manier de service van mijn lokale zorgverlener vervangt, en dat ik direct contact zal opnemen met mijn lokale arts voor eventuele noodzakelijke medische interventie mocht er zich een complicatie of zorg voortvloeien uit het gebruik van de geleverde geneesmiddelen.

Het is volgens de wetten van mijn land toegestaan om medicatie die ik bestel te bestellen en te ontvangen en dat het enige doel van het bestellen bij een offshore leverancier de kostenbesparende voordelen is.

Ik garandeer dat ik de wettelijke houder ben van de creditcard die behoort bij de gegevens die ik heb opgegeven met als doel de betaling van mijn bestelling te voldoen.

Ik realiseer me dat er risico’s zijn, evenals voordelen voor elke medicatie en dat ik in kennis ben gesteld van de mogelijke gevolgen door mijn lokale arts, waarbij ik de volledige en complete verantwoordelijkheid neem.

Door te bestellen bij YVSO ga ik akkoord met, en accepteer ik, de volledige verantwoordelijkheid voor wat dan ook ontstaat, bekend of onbekend, voorzien of onvoorzien door het gebruik van deze medicijnen en dat YVSO geen aansprakelijkheid aanvaardt van welke aard dan ook, ongeacht hoe die voortvloeien uit mijn gebruik van de geleverde producten.

Ik erken dat ik heb gelezen, begrepen en vrijwillig akkoord ga met alle voorwaarden en condities zoals hierboven beschreven en vermeld en dat ik zal worden verplicht om dit feit bij elke bestelling die ik plaats te erkennen.